Udland: Rejser og priser

Søgninger på togrejser i Europa

Se svar

På Rejseplanen kan du søge på togrejser i Europa.

Fra forsiden af Rejseplanen vælger du "Ud i Europa" via linket nederst til højre. Her kan du indtaste stationer over hele Europa og få din rejse vist.

close

Søgninger på rejser til/fra Sydsverige

Se svar

Du kan via forsiden søge på rejser til og fra Sydsverige. Du skal først vælge, hvilken vej du vil rejse og bestemme om rejsen skal foregå fra Skåne til Danmark eller den modsatte vej. Søgefunktionen fungerer på samme måde som de almindelige rejseplan dog med undtagelse af muligheden for at indstille præferencerne for ens søgning og søge på en rejse via kortfunktionen.

close

Hvad er prisen for min rejse til udlandet?

Se svar

Rejseplanen henviser til DSB ved billetbestilling eller prisoplysning i forbindelse med rejser til udlandet. Du kan kontakte DSB Kundecenter Udland på 70131418, hvor du kan henvende dig mandag – fredag mellem kl. 8 - 18 samt i weekenden og på helligdage mellem 9-15.

close

Kan jeg foretage et online køb af billet til udlandet

Se svar

Rejseplanen henviser til DSB ved billetbestilling eller prisoplysning i forbindelse med rejser til udlandet.

Du kan købe din billet på https://www.dsb.dk/find-produkter-og-services/udland/

Eller du kan kontakte DSB Kundecenter Udland på 70131418, hvor du kan henvende dig mandag – fredag mellem kl. 8 - 18 og i weekenden og på helligdage mellem 9-15.

close

Sådan søger du fra forsiden af Rejseplanen

Se svar

Brug af Til og Fra felter
I Til og Fra felterne, kan du skrive, hvor du vil rejse fra og til. Du kan søge efter stationer, stoppesteder, vejnavne, postnummer og lokaliteter.

Seneste indtastninger  
Placér markøren i Fra eller Til feltet og du vil kunne se, hvad du tidligere har søgt på.

Valg af dato og klokkeslæt
Du kan vælge den dato du ønsker at ankomme, ved enten at trykke på pilfunktionen i datafeltet eller markere hele datofeltet og indtaste en ny. Du kan også klikke på ”Kalender” linket, hvor du har mulighed for at vælge datoen ved at klikke i kalenderen.

Afgang / ankomst
Hvis du markerer ”Afgang”, søger vi efter de rejser med afgange tættest på det valgte tidspunkt. Markerer du ”Ankomst”, finder vi dem der ankommer tættest på det valgte tidspunkt.

Find ankomst- eller afrejsested på kort
Denne funktion giver mulighed for at vælge et ankomst- eller afrejsested på kortet. Der vil være en mere specificeret instruktion i selve funktionen som beskriver, hvorledes dette kan gøres.

Udvid din søgning 
Her har du mulighed for at ændre på præferencerne for en given søgning, hvis du eksempelvis vil rejse via en specifik station eller stoppested(det er ikke muligt at rejse via en adresse), kan du indtaste pågældende i via-feltet. Du kan også vælge

  • antallet af skift
  • ventetid for et skifte
  • om du vil gå eller cykle til og fra det valgte stop/station og hvor langt der maksimalt må være til dette.
  • hvilke transportmidler der skal indgå i din søgning
  • om du vil have cykel med på din rejse
  • om du vil finde et tog med lav indstigning.
close
CMS by SiteLoom